Knit Invader in Gotenyama
《ニット・インベーダー in 御殿山》

Nov.5th, 2017 – Nov.12th, 2017
Cotton yarn
Gotenyama, Tokyo, “GOTENYAMA ART & TECHNOLOGY WEEK 2017”

2017年11月5日〜11月12日
綿糸
東京御殿山「御殿山アート&テクノロジーウィーク2017」にてインスタレーション