Spangle Takasaki/World/Takasaki/World/Takasaki/World/Takasaki/World
《Spangle 高崎/世界/高崎/世界/高崎/世界/高崎/世界》


Photo by Hiroyuki Yokoyama

2020
Takasaki city, Gunma
DVD disc, acrylic yarn
Installation in “Art Project Takasaki 2020”

2020年
高崎市, 群馬
DVDディスク、アクリル糸
「アートプロジェクト高崎 2020」にてインスタレーション