JOLY
《ジョリー》

_DSC5069

_DSC5061
Photo by Kosuke Natatsuka

2013
Tokyo
Acrylic yarn
Installation

2013年
東京
アクリル毛糸
インスタレーション